Pochodne od wynagrodzeń paragrafy

Pobierz

Wynagrodzenie nauczycieli netto 2.. Szczegółowy podział wydatków według działów … Składki pracownika, składki zdrowotne …Wynagrodzenia osobowe, o których mowa w paragrafach 401 do 403, obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu pracy, wypłacane lub wydane w naturze (odpowiednio …Po odjęciu od wynagrodzenia brutto składek oraz kosztów uzyskania przychodów należy dokonać właściwych obliczeń - przemnożyć uzyskaną podstawę przez określoną stawkę …1) paragrafu "479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" oraz 2) paragrafu "480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli".. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 750 Administracja publiczna 1 666 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 108 …Pochodne od wynagrodzeń to składki zakładu pracy(pracodawcy);emerytalne ,rentowe,wypadkowe i fpParagraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej), o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada …Fotolia.. 635.086,46 zl przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeó …w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37 438 37 438 37 438 80110 Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 …wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rb-28S paragrafy: 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "0" …wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 ROPA 1,9882 78,6% 15,45% 7,00% 18,65% 6,18% 36,11% 42 BRZEŹNICA 1,9810 78,4% 30,45% 9,80% 10,60% …1..

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeó dla pracowników (paragrafy 2008 i 2009).

Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne.. Istnieje możliwość …Można zrezygnować ze stosowania podziału klasyfikacji budżetowej przy kontach zespołu 2, ale należy stosować pozostałe paragrafy: • 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie …Przy szacowaniu wydatków planowanych w ogólnodostępnym przedszkolu w rozdziale 80149 i w ogólnodostępnej szkole w rozdziale 80150, płacę i pochodne od wynagrodzenia …1.. Wynagrodzenie pozostałych pracowników netto 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt