Wpisz czasowniki podane w nawiasach w czasie past perfect

Pobierz

Past Simple Ćwiczenie Uzupełnij luki z właściwymi formami podanych czasowników w nawiasach w angielskim czasie Present Perfect lub …Wstaw w podane w nawiasach czasowniki w czasie Past Countinouns lub Past Simple?. Przekształca ….NIECH KTOŚ MI WYJAŚCI CZAS: present simple i past simple present perfekt present coninuosus i past continuous i znaczenie czasowników regularnych i nie ….NIECH KTOŚ MI WYJAŚCI CZAS: present simple i past simple present perfekt present coninuosus i past continuous i znaczenie czasowników regularnych i nie …1 Wstaw czasowniki w nawiasach w czasach Past Simple, Past Continuous, Past Perfect albo użyj struktury used to.. Wstaw …Uwaga.. 3.First we …Wpisz czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present perfect lub past simple.. (meet) 2 …Wstaw w podane w nawiasach czasowniki w czasie Past Countinouns lub Past Simple?. 1.Was i were Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy …Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Present simple lub Present continuous.. 1 How long ______________ you ______________ here?Uzupełnij zdania, wpisując czasowniki podane w nawiasach w czasie Past Simple lub Past Perfect.. Proszę o pomoc 1 Zobacz odpowiedź Oliwia132 Oliwia132 1.. 2012-03-09 …Wstaw czasownik w odpowiednim czasie present simple, present continuous lub past simple 2012-01-02 18:02:10; Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w …Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous lub z wyrażeniem …Wstawia czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie czasu: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz konstrukcji used to..

They …Wpisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Past Perfect.

Napisz formę imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników.. Z … apisz …1.Wpisz czas przeszły podanych czasowników w czasie past simple i oznacz czasowniki regularne jako R (regular), a nieregularne jako IR (irregular) …Wpisz czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present perfect lub past simple.. Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple …Czasowniki podane w nawiasach wstaw w poprawnej formie - czasu Past Simple lub Present Perfect.. 2009-11-05 16:48:06; Użyj czasowników w nawiasach w czasie Past Simple lub Past Continuous.. They …Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie past Perfect.. Uzupełnij zdania, wpisując czasowniki podane w nawiasach w czasie past simple lub present perfect: A: How long .. you .. (be) a teacher?. Czasem konieczna jest zmiana szyku wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt