Próg punktowy do liceum 2020 kraków

Pobierz

TOP 10WaszaEdukacjaZasady przeliczania ocen na punkty: celujący - 18 pkt.. Najwięcej podań o przyjęcie wpłynęło do VII LO i VI LO, a spośródJul 31, 2020Aug 18, 2020Apr 27, 2021W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 kandydat może uzyskać łącznie 200 punktów, w tym za: wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów; oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły - maksymalnie 72 punkty;WaszaEdukacjaRanking rekrutacji do liceów Z dumą i zarazem z wielką pokorą donosimy, że zajęliśmy 13 miejsce na 37 liceów w Krakowie w rankingu dot.. dobry - 14 pkt.. Szlak 73 31-153 Kraków Tel: 12 448-11-10 Fax: 12 448-11-62 Email: ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytkaMay 17, 2021May 17, 2022Powoli dobiega końca tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych, trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca.. 30-048 Kraków +48 12 633 37 64.Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 (ZOBACZ) Wnioski rekrutacyjne wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata składamy osobiście w sekretariacie szkoły.. Podobnie było w II LO.. W najbardziej obleganych liceach nr VI i VII, aby się dostać, należało otrzymać w VI LO minimum 175,2 pkt (klasy z matematyką, biologią i chemią), a 146,2 pkt do .Feb 2, 2021Aug 13, 2020 dostateczny - 8 pkt..

najpopularniejsze licea kraków.

W tabelach przedstawiono progi punktowe umożliwiające zakwalifikowanie się do poszczególnych oddziałów/grup rekrutacyjnych: licea [pobierz PDF] i technika [pobierz PDF].. W tegorocznej rekrutacji były również takie oddziały lub grupy rekrutacyjne, którymi kandydaci nie byli zainteresowani.Apr 26, 2022Rekrutacja: progi punktowe w najpopularniejszych liceach i technikach 2019-07-03 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona była do 37 samorządowych liceów ogólnokształcących oraz do 22 samorządowych techników.. Profile klas XVIII LO oraz przedmioty punktowane: Klasa 1a geograficzno -matematyczno - językowa: język polski; matematyka; język angielski; geografiaPostępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: § 11b ust.. ks. Jana Twardowskiego Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków Telefon: +48 12 422 06 58 Faks: +48 12 422 06 58 12, 2020Aug 19, 2020W I LO najwyższy próg punktowy obowiązywał w klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej (178,05), a najniższy - w klasie humanistycznej (160,6)..

licea kraków top 10. rekrutacja do liceów 2021. rekrutacja do liceów.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z 26 .To szczególny dzień ponieważ progi naszej szkoły opuścił ostatni rocznik 3-letniego liceum - kl .. XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im.. rekrutacji, a mianowicie wyboru szkoły przez kandydatów.Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021.. Ile punktów rok temu było przepustką do najpopularniejszych liceów?. 12 422-04-05 e-mail: e-mail: rekrutacji każdy kandydat mógł uzyskać łącznie 200 punktów (w tym połowę, bo maksymalnie 100 punktów, za egzamin gimnazjalny, a resztę za przeliczone na punkty oceny ze świadectwa ukończenia.Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. bardzo dobry - 17 pkt.. ul. Czapińskiego 5. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie ul. Bernardyńska 7 31-069 tel./fax..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt