Przeczytaj wiersz i podkreśl w nim słowa z ch

Pobierz

W opowiadaniu przedstawione jest wydarzenie z życia bohaterów.. Zapoznaj się z poniższym wierszem i plakatem.. 6 Zapisz wyrazy, które kojarzą Ci się z podanymi grupami słów i zawierają co najmniej jedną głoskę miękką.. Otworzyliśmy książki.. przed, po, dla, w, o, nad, przez, pod, z , do, na.. Na morzu.. podręcznik: s.55 z.1,2,3 - obliczamy w pamięci lub w zeszycie, oraz z.1 i 2 (pod kreską) ćwiczenia: s.51 z.1,2 (3 - w domu)-Odczytaj tekst ,,Słup soli" na stronie 260 i podkreśl niezrozumiałe sformułowania a następnie przeczytaj wyjaśnienie ich w module ,,Przydatne słowa".. Dopasuj wyrażenia do rysunków.. Temat: Dużo śmiechu i zabawy - ćwiczenia fonacyjne w wykonaniu uczniów.Zadanie 6 .. Do podkreślonego wyrazu dopisz wyrazy lub zwroty mówiące o uczuciach związanych z tym kolorem.. Przeczytaj tematy wypracowań.. Proszę wyjaśnić dziecku znaczenie niezrozumiałych słów.. Nauka o języku i ortografia2.. Zapoznaj się z poniższym wierszem i plakatem.. "ch" wymieniające sięna "sz" w wyrazachpokrewnych"ch" po spółgłosce "s""ch" na końcu wyrazów"ch" w Odpowiedź na zadanie z Słowa z uśmiechem 5.. Podkreśl spółgłoski miękkie.. Wpisz do zeszytu definicje epitetu,przenosni i uosobienia.Podaj przyklady z wiersza Adama Zagajewskiego ,,Szybki wiersz" .. a następnie -podkreśl wszystkie słowa, których .3.. W słowniczku nie ma wyrazów maluch i paluch..

Ułożone zdania zapisz i podkreśl w nich czasowniki.

Napisz te pary wyraz ów w zeszycie.. Lekcja 55.. Spróbuj zapisać kilka swoich przykładów wyrażeń przyimkowych.. 2. chcieć Bardzo chcę zostać lekarzem.. Utwórz własne przykłady uzycia tych sformułowań z tymi wyrażeniami.Język polski.. Otocz ją pętlą.. mysz • lalka • błoto • beret • cytryna • kotek • kapusta • podwórko Zakryj wyrazy kartką i z pamięci wstaw do wyrazów napisanych niżej brakujące samogłoski.. Najczęściej łączy się z rzeczownikiem i tworzy wyrażenie przyimkowe.. Z pomocą rodzica przeczytaj wiersz J. Brzechwy ,, Mucha (załącznik nr 1).. Pod każdym tytułem narysuj w zeszycie odpowiadającą mu ilustrację.. Ułóż zdania, w których wykorzystasz każdy z wymienionych w wierszu znaków interpunkcyjnych.. Zaklej wyrazy obrazkami, aby powstał rebus.Z "ch": 1. chata Moja babcia mieszka w drewnianej chacie.. Określ jakie uczucia (pozytywne czy negatywne) wywołuje szarość.2.. W tekście Adama Mickiewicza wyszukaj 3 wyrazy z "h" i 3 wyrazy z "ch".. "Szkolni Przyjaciele" Podręcznik str.92-93 ( poszukaj na obrazku wyrazów z ch na początku, w .. W każdym zdaniu powtarza się słowo gra, ale znaczy ono co innego.. Ułóż z nimi zdania.Przeczytaj głośno wyrazy.. Przeczytaj uważnie zdania.. Przyimek + rzeczownik = wyrażenie przyimkowe.. 4. chociaż Było mi zimno, chociaż ubrałam się w ciepłą kurtkę..

Następnie podkreśl w nim przymiotniki.

Praca domowa.. Ćwiczenie 3 Zapisz w zeszycie trzy dowolne wyliczanki, możesz poprosić o pomoc rodziców lub skorzystać z Internetu.. 5.Przeczytaj wiersz Juliama Tuwima "Trawa" i podkresl w nim 3 neologizmy.. Jakim kolorami podkreślono pary wyraz ów, w których ó wymienia się na o .. Znajdz w nim odpowiednie wyrazy i wpisz je do wlasciwej kolumny w tabelce Chrzaszcz zdzblo trawy z trudem niesie, mysli o szczelinie w lesie.. Zapisujemy rymowanki zastępując wyrazy z ch ich zdrobnieniami: Natarczywa muszka brzęczy koło uszka.. Przepisz do zeszytu wyrazy z cząstką krz i chrz.. Podpisywanie obrazków wyrazami z "h".. Bardzo głodny maluszek zjada pszenny paluszek.. Przeczytaj wiersz, w pierwszej strofie podkreśl powtarzający się przymiotnik.. chochlik Chochliki to sympatyczne postacie z bajek.. Ma mnie trąba, .. w każdej grupie ułóż wyrazy alfabetycznie Pisownia zgodna z zasasami Wyjątki 5. odszukaj w diagramie słów z h i ch.. (na dole podpowiedź) 4.. Rozwiązanie krzyżówki z "ch" ćwiczenie poloni.- społecz.. Uzupełnianie zdań czasownikami w odpowiedniej formie.. Ułóż zdania, w których wykorzystasz każdy z wymienionych w wierszu znaków interpunkcyjnych.. Dzieci poszły nad rzekę.. Przeczytaj tekst.. Wszedłem na stromy daszek i obleciał mnie straszek.Podkreśl czasowniki we wskazanym fragmencie: "Mefistofil duchem skoczy..

Przeczytaj wiersz.

Podkreśl w nich spółgłoski, po których występuje dwuznak "rz".. Zwróć uwagę na formę rzeczownika określanegoUporządkuj przedmioty z głoską ch na początku, w środku i na końcu wyrazu.. Przeczytaj wiersz " Wyliczanka" na trzy sposoby:Zaświeciło słońce.. I już w gotowości stoi".. Z dwoma z nich ułóż 2 zdania.przeczytaj wiersz "Dom" (s.105 w podręczniku) i podkreśl w nim czasowniki.. Przeczytaj drugi wiersz wybierz z niego 6 wyrazów z końcówką -ówka i zapisz je w .Opcja 1: Wypisz z wiersza do zeszytu wszystkie słowa z "rz".. Podkreśl wyrazy z "ą".. Wybierz pięć z nich i określ ich przypadek, liczbę oraz rodzaj.. Zobacz jak wygląda ch, Ch drukowane.. maleć - obraź - nic - miecz - głos -1.. Jest ciepło, włóż (lekki) kurtkę.. Podnieś mi sie do czoła, Żeby myślom nie było Ani mnie, ani pola.. Mogłabym grać w siatkówkę, gdybym była (wysoka) .. Można w tym opowiadaniu wyróżnić trzy części: wstęp (zawiązanie akcji), kulminacją i zakończenie.701.. Ćwiczenie 6 Podpisz fotografie.. Dzięki niemu zapamię-tasz, by dbać o poprawną wymowę, gdy będziesz opowiadać o wakacjach.. Podkreśl samogłoski w wyrazach.Z w ró ć uwagę!. Konia czyści, karmi, poi.. Bardzo chory duszek trzyma się za brzuszek.. Z każdych dwóch zdań ułóż jedno, łącząc je za pomocą odpowied­ niego wyrazu z nawiasu.. Temat: Dużo śmiechu i zabawy - ćwiczenia fonacyjne w wykonaniu uczniów.Ćwiczenie 2 Wyodrębnij w wierszu cząstki (zwrotki) ukazujące trzy różne krajobrazy..

Wyszukaj i podkreśl w wierszu dni tygodnia.

W pierwszym wierszu na turkusowo podkreślono -ówna, -ów oraz -ówka.W drugim wierszyku jest też dużo wyraz ów z końcówką -ówka.. 1.Przeczytaj uważnie zdania i dopasuj je do obrazków.. Pokoloruj w przepisanym wierszu czerwonym kolorem te litery, które oznaczają samogłoski.W internecie można znaleźć (świeży) wiadomości na ten temat.. W podpunkcie "b" słuchacz, na podstawie wiersza, opisuje, w jaki sposób obchodzi się Święto Zmarłych w Polsce.. Układanie z nimi zdań.. Zeszyt ćwiczeń, s. 68.. 4 Dopisz do podanych słów wyrazy różniące się od nich tylko miękkością jednej z głosek.. Zatytułuj je.. Wyszukaj w słowniczku ortograficznym 5 wyrazów z ch i h .. Przepisz pierwszą i ostatnią zwrotkę tego wiersza do zeszytu.. Ćwiczenie 5 W każdej grupie wyrazów podkreśl wspólną cząstkę.. Mieliśmy się uczyć wiersza.. Wczoraj byliśmy w lesie.. Zobacz, jak dzieli się wyrazy mucha i choinka na sylaby i głoski.. Napisz je z pamięci.. Popatrz, jak należy pisać dwuznak małe ch i wielkie Ch.. Naucz się na pamięć tego fragmentu wiersza.. Następnie wymień znaki interpunkcyjne, które powinieneś znać, określ funkcję każdego z nich: 2.. Nastepnie wykonaj zamieszczone przed nim polecenia.. W tym celu warto poprosić słuchaczy o powtórne przeczytanie tekstu.Np.. Które z nich można zbudować według schema­ tu: wstęp, kulminacja, zakończenie.. Takie wyrazy to na przykład: zamek, bal, para, klucz, granat, piła, gwiazda.Przeczytaj wirszyk.. Przeczytaj uważnie poniższy wiersz Juliana Tuwima i wykonaj umieszczone pod nim zadania.. Wspomnienie Mimozami jesień się zaczyna, Złotawa, krucha i miła, Toty,totyjesteś ta dziewczyna .5 Wpisz brakujące słowa.. Opowiedz o tym, co robiła mucha i w czym się kąpała w wybranym dniu tygodnia.. Pamiętaj, że ilość figur .Na podstawie przeczytanego wiersza słuchacze wykonują ćwiczenie 1a, które polega na połączeniu nazw przedmiotów z odpowiednim rysunkiem.. 16.04.2021: edukacja zintegrowana: MATEMATYKA - Rozwiązujemy zadania tekstowe.. Przeczytaj wiersz.. Opcja 2: Wydrukuj słowa z tabelki, wytnij je, połóż w rożnych miejscach pokoju i zabaw się tak jak w klasie w dyktando biegane - podbiegaj do napisów, zapamiętuj je, wracaj do zeszytu i zapisuj po kolei.Przeczytaj, a potem przepisz fragment wiersza "Reguły dla gaduły".. Wyrazy mogą być wpisane poziomo, .. wyróżnij w nim poszczególne wyrazy i wskaż odpowiedni wzór.. Lekcja 55.. Ćwiczenie 7 Przeczytaj zdanie i je przepisz.. Podkreśl w nich samogłoski.. Żebym ja sie uzielił, Przekwiecił do rdzenia kosci I juz sie nie oddzielil Słowami od Twej świezosci.1 Sprawdzian z języka polskiego (J. Tuwim Wspomnienie ) poziom 1klasa gimnazjum (Na początku sprawdzianu można wykorzystać nagranie tego wiersza jako poezji śpiewanej w wykonaniu Czesława Niemena.). 3. chwila Przez chwilę się denerwowałam, ale niepotrzebnie.. Następnie wymień znaki interpunkcyjne, które powinieneś znać, określ funkcję każdego z nich: 2.. W języku polskim jest wiele takich słów, które mają takie samo brzmienie, pisownię, ale mogą oznaczać zupełnie co innego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt