Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty świetlicy

Pobierz

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. 2Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, sprawozdanie z planu rozwoju oraz inne dokumenty związane z przebiegiem stażu napisałam przy użyciu narzędzi multimedialnych, komputera.. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2009r.DO 31.05.2012 r. § 8 ust.. w ciągu minionego roku podjęłam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.. IV.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Proponujemy Państwu wygodne i bezpłatne instrumenty dla publikacji i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku 2008/2009 (nauczyciel przyrody i wychowawca świetlicy) Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.Udostępnione sprawozdanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż §6 ust.. analizując swoją dotychczasową pracę, mogę stwierdzić, że zaplanowane zadania planu rozwoju zawodowego zostały zrealizowane..

II.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (wychowawca świetlicy).

W celu efektywnego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu wraz z opiekunem zawarłyśmy kontrakt.. Zgłobień Sprawozdanie z realizacji zadań nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Lis-Gubernat.. We wrześniu 2015 roku podjęłam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Martą Szczepek.. Jestem w trakcie sporządzania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. ZgłobieńUdostępnione sprawozdanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego.. Laptop był niezbędnym narzędziem umożliwiającym mi zdobywanie wiedzy na temat awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i .Wydrukuj swój plan rozwoju..

II.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego w roku szkolnym 2009/2010.

Z dniem 01.09.2009r.. Katarzyna Żegnałek- nauczyciel świetlicy- stażysta.. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie .§ 4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę wszystkie wymogi konieczne do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. § 6 ust.. Ustaliłyśmy jasne i możliwe do realizacji zasady współpracy.okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej.. Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty WSTĘP 1 września 2017 r. otrzymałam zatrudnienie w charakterze nauczyciela- wychowawcy świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika MisztalSporządziłam projekt planu sprawozdania i złożyłam u pani dyrektor wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego..

Data przyjęcia.....Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. 2 pkt.. 2 pkt.. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie, ul. Cegielniana 25.. 1Przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.. § 7 ust.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań tam określonych.. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) Zgodnie z przepisami złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań..

Bielsko-Biała Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Justyna Lis-Gubernat.

potrafię planować i …SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. 2 pkt.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.. Współpraca z opiekunem stażu.. Pobierz (docx, 60,2 KB) Podgląd treści SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOPo zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. 6 ust.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela - dyplomowanie (2022-06-09)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Działając zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz.393) i ustawą z dn. 26.01.1982 r.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021 Anna Reinberger.. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy Pierwsze kroki doświadczenia w roli nauczyciela mam już za sobą.. 7 ust.. Czytając kolejne punkty, zaznaczaj to, co udało Ci się zrealizować, rozpisuj pod tymi punktami szczegółowe działania, których się podejmowałaś w trakcie trwania stażu.. Zgromadź wszelkie niezbędne notatki, wyciągnij zapiski, przypomnij sobie i zapisz, gdzie, z kim i kiedy realizowałaś poszczególne działania.Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. Joanna Lewandowska- nauczyciel świetlicy- opiekun.. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż 1.• Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji: zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu; • Dokonałam analizy i oceny własnych działań.. Sprawozdanie dotyczy nauczyciela świetlicy szkolnej.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: wychowawca świetlicy szkolnej w xxx.. Pobierz (pdf, 118,2 KB) Podgląd treści SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY mgr Natalia Kwiatkowska wychowawca świetlicy [nauczyciel stażysta] Opiekun stażu: mgr Elżbieta Wesułek- Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt