Ograniczenie etatu nauczyciela

Pobierz

Ja z 9 letnim stażem nauczyciel mianowany zatrudniony na tejże podstawie i koleżanka również.. Jestem nauczycielem 17 lat.. 1 pkt 2 KartaNauczU, definitywnego wypowiedzenia stosunku pracy z końcem roku szkolnego, z podaniem informacji o możliwości przejścia w stan nieczynny.Nov 13, 2020Jeżeli brakuje godzin dla nauczyciela, możliwe jest uzupełnianie brakującego pensum godzinami w ramach tego samego stanowiska i tygodniowego wymiaru zajęć (np. nauczyciel przedmiotowy uzupełnia etat w innej szkole również jako nauczyciel przedmiotowy - art. 22 ust.. Mam następujący problem….. 2 Karty Nauczyciela i dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.Ograniczenie pełnego wymiaru zajęć nauczyciela mianowanego odbywa się na zasadzie porozumienia stron i wyłączone są w tym zakresie przepisy przewidujące szczególną ochronę stosunku pracy.. Nauczyciel jednak udzielił, jak rozumiem, odpowiedzi negatywnej, tzn. nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia.- Karta Nauczyciela - dalej KN, zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust.. 1 , nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w …Przyjęto w doktrynie, że w sytuacji, gdy identyczne kwalifikacje posiada nauczyciel mianowany i kontraktowy ograniczyć wymiar etatu można nauczycielowi kontraktowemu, aby pełny etat zapewnić nauczycielowi mianowanemu..

Jest to tzw. uzupełnienie etatu.

Z innymi sytuacjami się nie spotkałem, bo nie ma takiej możliwości prawnej.5 days agozasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust.. W tej sytuacji, nauczyciel będzie mógł złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny lub zakończyć pracę w szkole i otrzymać z tego tytułu odprawę.zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania dotyczy ograniczenia do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego … Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć wraz z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia, to instytucja stosowana wyłącznie w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych brak jest możliwości dalszego zatrudniania nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć (art. 22 ust.. Proces rozwiazywania stosunku pracy z pedagogami może być bardziej transparentny poprzez określenie przez dyrektora konkretnych kryteriów, które będą brane pod uwagę przy wyborze osób do zwolnienia.May 4, 2022Jeśli zaś nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 20 ust..

- Dostajesz ograniczenie i pracujesz na 0.75 etatu.

W mojej szkole jest 5 anglistów.. Dopiero w razie braku zgody nauczyciela stosujemy art. 20 Karty nauczyciela, czyli wręczenie nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wypowiedzenia.Nawet jeśli dyrektor proponuje 3/4 etatu.. Zmniejszenie zatrudnienia .Zmniejszenie zatrudnienia nauczyciela mianowanego zatrudnionego na pełen etat, a więc na podstawie mianowania, może nastąpić poprzez ograniczenie zatrudnienia za zgodą nauczyciela albo przez rozwiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania w trybie wypowiedzenia albo porozumienia stron i następnie zawarcie umowy o pracę na część etatu.Jest to również trudny okres z racji konieczności podejmowania przez dyrektora szkoły decyzji w sprawie ograniczenia etatu lub zwolnienia nauczycieli.. Przez12 lat pracowałam na pełnym etacie następnie zmieniłam szkole na gimnazjum sportowe zgadzając się na ograniczenie etatu do 14/18.. 1 KN, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego .Jeżeli nauczyciel się nie zgodzi na ograniczenie wymiaru zatrudnienia, pracodawca może dokonać na podstawie art. 20 ust.. Kryteria, o których mowa, muszą być jasne dla nauczycieli, powinny zatem zostać im udostępnione.Rzeczywiście nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia..

Dyrektor daje ci lub nie, wolne godziny 0.75 etatu, ale z umową na czas nieokreślony.

1 pkt 2 Karty Nauczyciela).. Umowę caly czas mam przez mianowanie i na czas nieokreślony, co roku podpisuje ze zgadzam się na ograniczenie etatu.. Do ograniczenia zatrudnienia nauczyciela mianowanego wymagana jest jego zgoda, chyba że dyrektor rozwiąże stosunek pracy i zawrzeć kolejną umowę o pracę na część etatu.. - Dostajesz wypowiedzenie i odprawę (stan nieczynny).. Dotyczy ono zarówno nauczycieli zatrudnionych poprzez mianowanie, jak i nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony.Witam.. Pierwsza podstawowa uregulowana jest w art. 22 ust.. 1 pkt 2 KN i nauczyciel nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania w trybie porozumienia stron ani ograniczenie etatu, dyrektor nie może jemu jednostronnie zmienić ani wypowiedzieć stosunku pracy, gdyż zatrudnienie przez mianowanie podlega szczególnej ochronie.zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust..

Problem zaistnieje w sytuacji, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na ograniczenie etatu.Art.

Dwie pozostałe osoby mają umowę przedłużaną co rok i na rok, a 3 ma umowę na 3 godziny.. Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżejOgraniczenie zatrudnienia nauczyciela mianowanego do niższego niż 1/2 wymiaru etatu - kiedy jest możliwe?. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.);W przypadku braku zgody na zmniejszenie wymiaru etatu na mocy porozumienia stron, należy wypowiedzieć stosunek pracy nauczyciela na podstawie art. 20 ust.. Może jednak tego dokonać tylko w przypadkach określonych w art. 20 Karty Nauczyciela.. Data 15.05.2018 Michał Kowalski Pytanie: Czy można ograniczyć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania etat do wymiaru mniejszego niż połowa etatu?Od 1 września 2019 r. ograniczenie jest możliwe maksymalnie do 1/2 etatu.. Tylko jeden rok w tym gimnazjum bylam na całym .Propozycja ograniczenia zatrudnienia powinna być przedłożona nauczycielowi w oddzielnym dokumencie.. Pracujemy w szkole ponadgimnazjalnej, a w .Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust.. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w …Zatem chociaż nie ma podstawy do wydania takiego swoistego "regulaminu zwolnień", to dyrektor szkoły powinien opracować kryteria zwalniania i ograniczania etatu nauczycieli, gdyż za każdym razem będą one badane przez sąd przy okazji ustalania przyczyn wypowiedzenia stosunku pracy.. Dwie regulacje dotyczące ograniczenia zatrudnienia.. 22 Karty Nauczyciela [Uzupełnianie etatu w innej szkole i ograniczenie etatu nauczyciela] Praktyczny komentarz Karta Nauczyciela przewiduje szczególne rozwiązania dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, których dalsze zatrudnienie w danej szkole możliwe jest niepełnym wymiarze, nie niższym jednak niż ½ .ograniczenie etatu nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt