Tematy zajęć wyrównawczych w klasie 3

Pobierz

Harmonogram zajęć wyrównawczych z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanych .. recytacją oraz ustnym wypowiadaniem się na temat przeczytanego tekstu literackiego).. Pisownia z "nie".• Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi korygowanie błędów • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, 3.. Kartoniki z wyrazami: Kraków, lasów, borowików, maków, ptaków, domów, ogrodów.. 2 .Gwałtowno ść reakcji : - reakcja na zewn ętrzne bod źce w sposób niewspółmierny do .1.. 4 Wykonaj zadania z poniższego linku.. Następnie wykonaj ćwiczenia ze strony 51.. Podkreślanie końcówek kolorem.. 1) Wyrównanie istniejących braków w wiadomościach i umiejętnościach, przezwyciężanie trudności czy niepowodzeń szkolnych, powtarzanie, utrwalanie wiadomości, wdrażanie do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami, 2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju umysłowego na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb (indywidualizacja pracy dziecka)Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 3a Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3.. Swobodne wypowiedzi na temat wakacji.. 3 Zapisz w zeszycie Temat: Nasze podwórko.. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie .- wycinanki - malowanki - wydzieranki - rysowanie po śladach - zamalowywanie dużych i małych powierzchni z zachowaniem wskazanego kierunku - wypełnianie wnętrza figur - rysunek na podany temat - odwzorowywanie - ćwiczenia napięcia mięśni - rozplanowywanie przestrzeni przy pisaniu, rysowaniu - pogrubianie konturów - rysowanie szlaczków …4..

Ewaluacja zajęć (ankieta skierowana do uczniów).

S. Dylak, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, PWN W- wa 2000r.. Uczniowie otrzymują kartoniki z wyrazami zakończonymi na "ów" i układają je w kolejności alfabetycznej.. Kontakt : e -mail sabinabyszewska @wp.pl.. Edukacja polonistyczna.. Klasa I, semestr I: - Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów; - Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego; - Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA KLASY III - IV Realizowany w ramach projektu " Równy start w przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku" AUTOR: TERESA ZIELONKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE str. 2 1 Założenia organizacyjne Modułu str. 4 1.1 Cele Modułu str. 4 1.2 Organizacja Modułu str. 4 1.3 Uwagi dotyczące realizacji str. 4Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla klasy 3.. Praca z wyrazem - dzielenie na sylaby głoski.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.Zajęcia wyrównawcze 01.04.2020 - środy lekcja 7 - klasy 4 - 6.. Dostrzegają błędy w wypowiedziach własnych i cudzych, potrafią je poprawiać..

Praca na zajęciach jest dostosowana do możliwości każdego ...Tematyka zajęć: 1.

EDUKACJA POLONISTYCZNA.. Podr ęczniki i zeszyty ćwicze ń do j ęzyka polskiego dla klas V - VI WydawnictwaZbiór kart pracy do zajęć wyrównawczych dla kl.I-III • pliki użytkownika jollen przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 13.JPG, 12.JPG Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Polityka Prywatności i Plików Cookies Serwisu Internetowego I. Doskonalenie słownej, graficznej analizy, syntezy głoskowej, literowej, sylabowej wyrazów 4.wyrównawcze 3 Połącz w pary wg Magdalenamlodzik Uzupełnij zdania wyrazami (klasa 1) wyrównawcze Brakujące słowo wg Monika430 Klasa 1 Polski Odpowiedzialność Prawda czy fałsz wg Thepestka Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Zajęcia rewalidacyjne pamięć wzrokowa, słuchowa Przenośnik taśmowy wg Logopedajustynaa1) ze strony 50 w ćwiczeniach do języka polskiego oraz ćwiczenie 2.. CELE SZCZEGÓŁOWE • Rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania matematyczne) • Przypomnienie i utrwalenie algorytmu dodawania, odejmowania, mnożenie i dzielenia pisemnegoSep 16, 2021Nov 16, 2020TEMATYKA ZAJĘĆ.. Ćwiczenia w naśladowaniu ruchów współćwiczącego i wyrażaniu ruchem pojęć.. Na edunect czeka na was zadanie dotyczące rozpoznawania rzeczownika..

6.Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III; Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas I-III; 1.

CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. 1 .Nadmierna potrzeba aktywno ści ruchowej : -nie potrafią usiedzie ć spokojnie w ławce , kr ęcą si ę,wierc ą, zmieniaj ą pozycj ę, bawi ą si ę przyborami szkolnymi , -chwilowo reagują na uwagi nauczyciela , -opanowanie nadruchliwo ści przekracza mo żliwo ści dziecka .. Arkusz ewaluacyjny przydatności programu w pracy z uczniem słabym.. Cele operacyjne: w wyniku udziału w zajęciach uczeń: - rozumie znaczenie znaków < , > , =,-ustawia znak < , > , = porównując różne elementy, - pracuje samodzielnie.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. Pobierz (doc, 24,5 KB) Podgląd treści PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY III Treści kształcenia odnoszą się do edukacji polonistycznej i matematycznej, mają charakter wspierający.Wypisywanie z tekstu wyrazów zakończonych na "ów".. Materiały źródłowe: 1.. Ćwiczenia w umiejętnym , logicznym opowiadaniu na proste pytania.. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000 i do 1 000 000 6.. Procedura osiągania celów Cele kształcenia zostaną osiągnięte poprzez: odpowiednie dobranie treści nauczania i systematyczną ich realizację, właściwą realizację zajęć, wykorzystanie i stosowanie właściwych: o metod nauczania o środków dydaktycznych o form organizacyjnych ocenę pracy pilotowanie pracy ucznia..

Posługiwanie się słownikiem ...SCENARIUSZE ZAJEĆ WYRÓWNAWCZYCH W KLASIE 1 Scenariusz 1 Klasa 1 Temat zajęć: Porównywanie liczb w zakresie 10 - znaki < , > , = .

Algorytm pisemnego dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia5 EMOCJONALNYM.. Rozumieją czytane teksty, umieją o nich rozmawiać, nazywając własne uczucia i wyrażając subiektywne opinie.. środa, 01.kwietnia 2020 r., zajęcia wyrównawcze kl. VI b lekcja 6.Feb 10, 2021 Konspekt zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie trzeciej Program zajęć korekcyjno wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych, terapia pedagogiczna, autyzm i .. Klasa 3, Już w szkole Scenariusze zajęć dziennych Klasa 3, semestr 1 Część 2, Nowa Era3.. Napisz pod tematem jak wygląda Twoje podwórko lub inne miejsce, w którym lubisz się bawić.. Wstęp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt