Sposoby orientowania mapy

Pobierz

Ustalamy na mapie bądź planie miejsce, w którym się znajdujemy.. Wpisz cyfry od 1 do 4 we właściwe okienka.. Uporządkuj czynności, które należy wykonać, aby poprawnie zorientować mapę za.. Uczeń: · dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych · przekształca skalę liczbową na mianowaną i podziałkę liniową · oblicza odległość w terenie za pomocą skali liczbowej • oblicza odległość w terenie za pomocą podziałki liniowejJaka jest różnica między planem a mapą., Wyjaśnij, dlaczego podczas rysowania planów większych obiektów należy je zmniejszyć., Podaj po trzy przykłady znaków topograficznych liniowych, punktowych i powierzchniowych., Opisz dwa sposoby orientowania planu i mapy., Tytuł, legenda i skala., Podaj nazwy kierunków świata z godnie z ruchem wskazówek zegara., Zjawiska atmosferyczne w .. Zanim jednak przystąpisz do pomiarów przestaw zegarek na czas słoneczny: latem cofnij wskazówki o dwie godziny, zimą o jedną.Orientowanie się w terenie bez mapy.. Ma szerokie zastosowanie - może pomóc w orientacji w terenie, planowaniu podróży, ale jest też cennym źródłem informacji geograficznych.. Dodatkowo orientację podkreśla umieszczane w osi apsydy okno - symbol przychodzącego Chrystusa.Pierwszym, jaki warto zapamiętać jest orientacja za pomocą zegarka.. - wie, co to jest mapa hipsometryczna i jaką barwą na mapie hipsometrycznej oznacza się: niziny, wyżyny, góry, depresje..

Wymień sposoby orientowania mapy.

2 Połóż kompas tak by leżał w miarę prosto i ustaw go tak by wskazywał północ.. Przy orientowaniu mapy według ramki, busolę należy położyć tak, aby kreski 0° i 180° podziału stopniowego pokrywały się z ramką mapy.. Odszkuj miejsce w którym jesteś, przyłóż kompas do lewej ramki mapy lub do róży kierunków, gdzie pokazuje kierunek północny.. Poczekaj aż igła magnetyczna kompasu przestanie się poruszać.Kładziemy sobie kompas na mapie tak żeby N, czyli oznaczenie północy pokazywało nam górę mapy, bo zawsze na górze mapy mamy północ i obracam tą mapą razem z kompasem tak długo, aż strzałka która wskazuje północ będzie wskazywała mi tą literka N, czyli oznaczenie północy i wyszło to co zrobiłem przed chwilą, bo to jest łatwy teren do orientacji, ale gdybym był trudniejszy to wiem że ten teren wygląda tak.1.. Ustawmy wskazówkę godzinową w kierunku słońca.W tym celu wystarczy w południe wbić kij w ziemie lub samemu stanąć plecami do słońca, a cień padający na ziemie wskaże nam północ.. Mapa jest zorientowana także wtedy, gdy opisane są południki i/ lub równoleżniki.. 3 Umieść kompas na mapie tak by jego krawędzie pokrywały się z południkami zaznaczonymi na mapie.1.. Jest to najdokładniejszy - zaraz po kompasie - sposób na wyznaczenie północy.. - Mapę możemy orientować na dwa sposoby: - Pytania i odpowiedzi - Przyrodaoblicza odległość na mapie wzdłuż linii prostej za pomocą skali liczbowej wyjaśnia, jak powstaje mapa poziomicowa wyjaśnia różnicę między obszarem nizinnym, wyżynnym a obszarem górskim wyjaśnia różnicę między mapą ogólnogeograficzną a mapą krajobrazową przedstawia sposoby orientowania mapy w terenie Uczeń:Mapa i plan..

2 str 24 Na podstawie ilustracji rozpoznaj sposób orientowania mapy topograficznej ćw.

Odczytaj na tarczy kompasu wartość azymutu (np. 270).. W innych godzinach lepiej jest posłużyć się do tego celu zegarkiem (opis tej metody .tekla99 Orientowanie mapy polega na określeniu kierunku, w jakim jest ona ułożona.. 3 str 25 porównaj sposoby orientowania mapy za pomocą charakterystycznych punktów w terenie oraz za pomocą kompasu podaj przykład sytuacji kiedy pierwszy sposób orientowania mapy jest niemożliwyWyznaczanie Najpierw musimy określić na mapie, gdzie musimy dojść (w linii prostej).. Zaznacz rysunek, na którym prawidłowo zorientowano plan za pomocą kompasu.. Oczywiście wadą tej metody jest czas gdyż nie tylko o 12 będziemy mieli potrzebę wyznaczenia kierunku.. 3.Pierwsza część wiedzy terenoznawczej w skondensowanej postaci filmiku instruktażowego.W ramach zadania realizowanego przez Komendę Złazu.Przez orientację topograficzną rozumiemy porównanie terenu z mapą, tj. dokładne zidentyfikowanie przedmiotów terenowych (osiedli, wód, punktów orientacyjnych) oraz form rzeźby terenu, które są widoczne w terenie, z ich oznaczeniami na mapie.. Zaś potem dopiero tak obracać mapę w całej płaszczyźnie poziomu, żeby północny grot naszej igły magnetycznej był w podziałce (w tys.) oraz pokazywał wartość tzw. uchylenia magnetycznego.Wartość ta jest podawana na południowym marginesie mapy topograficznej..

- omawia przeznaczenie planów i map w zależności od zastosowanej skali.Sposoby orientowania mapy w terenie.. Question from @Martynaszczepan3 - Liceum/Technikum - Geografia· przedstawia sposoby orientowania mapy w terenie.

Później wyznaczamy kąt między kierunkiem północnym (mierzonym na prawo) a odcinkiem na mapie łączącym obecne położenie z celem wędrówki.. Dzięki mapom, możliwe jest prowadzenie wielu badań geograficznych.. Jeżeli na mapie znane jest położenie miejsca stania (na rysunku - most), to do linii orientacyjnej łączącej nasze stanowisko z dowolnym przedmiotem terenowym lub formą rzeźby terenu (na rysunku - kominem, wzgórzem) przykładamy linijkę i obracamy w poziomie mapę, dopóki linia orientowania na mapie nie pokryje się z linią orientowania w terenie.Z kolei aby orientować mapy zgodnie z siatką kilometrową, należy krawędź -busoli AK , przyłożyć do linii pionu naszej siatki kilometrowej.. Odpowiedz Nowe pytaniaORIENTACJA W TERENIE Podstawą orientacji w terenie jest umiejętność czytania mapy i posługiwania się kompasem oraz korzystania dodatkowych informacji np. z położenia słońca, gwiazd, zegarka, wysokościomierza lub GPS-u.. pomocą kompasu.. Zwykle czyni się to za pomocą pionowej strzałki z dopisaną literką" N" wskazującą na północ.. obiekty są widoczne zarówno na mapie jak i w rzeczywistości.. Następnie tak obracamy mapą, aby północny grot igły magnetycznej wskazywał na podziale stopniowym wartość zboczenia magnetycznego.Poniżej znajdziesz instrukcję jak orientować mapę w terenie..

Teraz już mapa nie będzie ci potrzebna.Kościoły prawosławny i greckokatolicki w trakcie budowy cerkwi ciągle przestrzegają wymogu orientowania: apsyda i ołtarz są skierowane na wschód, a wejście znajduje się w przeciwległej zachodniej ścianie.

(strzałka symbolizuje igłę magnetyczną wskazującą północ).. Cele ogólne nauczania: Orientacja w terenie, plan, mapa, skala.. Mapa to graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu .Scenariusz lekcji.. w kierunku północnym widać ruiny zamku, na zachodzie widoczne jest jezioro i dwa drzewa a w kierunku wschodnim widać za przeplywajaca rzeka zabudowania/ domy.. Kolejnym etapem jestTeraz przyłóż kompas tak, by Twoja pozycja znalazła się dokładnie w środku tarczy kompasu, a sam kompas ułożony był równolegle do południka (czyli znak N w pozycji neutralnej wskazywał dokładnie górną krawędź mapy).. Za pomocą charakterystycznych obiektów.. 1 Połóż swoją mapę na stosunkowo płaskim kawałku podłoża.. Mapa jest podstawowym narzędziem pracy w geografii.. Następnie wybieramy 2-3 charakterystyczne obiekty w terenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt