Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej y=-2(x-3)2+6

Pobierz

.Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej: a) y= (x+4) 2 −3 y=x 2 +4x+13 b) y= (x−3) 2 +1 y=x 2 −6x+10 2.Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej, podaj współrzędne wierzchołka: a) y=x 2 +8x−6 Δ=64−4* (−6)=64+24=88 (p,q)=współrzędne wierzchołka (−4,−22) postać kanoniczna y= (x+4) 2 −22 b) y=x 2 −10x+16 Δ=100−4*16=100−64=36Przykład 1.. Bardzo proszę pomóżcie będę wdzięczna .. Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej, podaj współrzędne wierzchołka: a) y=x2+8x−6 p= -4; q= -22; f (x) = (x+4)^2 - 22 b) y=x2−10x+16 p = 5; q= -41 f (x)= (x-5)^2 - 41 c) y=x2+x+ 1,25 p= -1/2; q= 1; f (x) = (x+ 1/2)^2 +1 5.Matematyka Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej: f (x) = 3 ( x - 1)2 + 2, a następnie opisz własności: a) położenie ramion paraboli b) współrzędne wierzchołka c) współrzędne punktu przecięcia paraboli z osią OY d) zbiór wartości e) ekstrema funkcji f) równanie osi symetrii g) przedziały monotoniczności Odpowiedź nauczyciela Zaloguj sięPrzedstaw liczbę w postaci a^ x, gdzie a jest liczbą naturalną.. czy ramiona paraboli są skierowane do góry ( ), czy do dołu ( ), punkt przecięcia paraboli z osią , który ma współrzędne .. Po gimnazjum, Podręcznik Strona 188 ćw.. Matematyka Szkoła podstawowa rozwiązane • sprawdzone przez eksperta Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej a) y=-2 (x-3)^2+6 b)y=-1/2 (x+1/2)^2+1/2 c)y=3 (x-5)^2+9 Reklama Odpowiedź Sprawdzona przez Eksperta hanka a) b) c) Skąd się tam wzięło -6x, w tym pierwszym ze wzoru skróconego mnożenia1.Przedtaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej..

Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej: a. y= - 2 (x+2)2 + 1 b. y= 1/3 (x-3)2 2.

2016-05-07 15:59:01 Proszę o pomoc bardzo pilne oblicz (2- 3 √2)^2 podaj postać iloczynową wyrażenia 4x^2-12x+9 wielomian W( x )= x ^6+ x ^ 3 -2 przedstaw w postaci iloczynowej rozwiąż równanie: ( x +1)( x ^2+ 3 )=0 2015-01-16 22:44:00Nov 20, 2021Proszę o pomoc potrzebuje rozwiązania tych do sprawdzianu.. Do tego celu musimy obliczyć : oraz : Teraz możemy już zapisać postać kanoniczną: Teraz .matematykaszkolna.pl przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej michał: y=3 (x−3) 2 +5= y=−8 (x−1/2) 2 +3= 26 paź 15:51 Eta: Żarty sobie robisz?. Oraz podaj wspolrzedne wierzcholka paraboli.Naszkicuj wykresy tych funkcji a) y=2 (x+3)^2-4 b) y=-1/2 (x-2)^2+2 zad.2 Zapisz wzor funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.Matematyka - liceum Przedstaw funkcję kwadratową f (x)=-1/3 (x-3)^2+5 w postaci ogólnej i oblicz jej wyróżnik.. Zakres podstawowy.. Na przykład: Na powyższych wykresach zaznaczono również miejsca .Metoda zamiany postaci kanonicznej na iloczynową.. Question from @buziak27 - Liceum/Technikum - Matematyka Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej - Zadanie 1: MATeMAtyka 1.. Magda 89326 5 Polub to zadanie pokaż więcej..

Oblicz wyróżnik trójmianu kwadratowego.zad.1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej.

Żeby to zrobić, to warto najpierw zamienić wzór funkcji na postać ogólną, a następnie obliczyć miejsca zerowe korzystając z delty i wzorów na oraz .. Funkcję kwadratową f(x)=-2(x-11)^2+12 zapisz w postaci ogólnej i podaj jej współczynniki liczbo 2016-01-30 23:02:40;2 rozwiązania: autor: dalia 20.4.2010 (22:11) Sprowadź do postaci ogólnej i iloczynowej funkcję kwadratową f(x) = 2(x - Przedmiot: Matematyka / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: lukaszunkile 11.6.2010 (17:00) Sprowadź do postaci kanonicznej i iloczynowej funkcję kwadratową f(x) = Przedmiot: Matematyka / Liceum: 1 rozwiązanieautor: lukaszunkile 11.6.2010 (17:02) napisz w postaci ogólnej liczbę, która: Przedmiot: Matematyka / Liceum: 4 rozwiązania: autor: ewkaa644 12.8.2010 (08:54) Liczbe x przedstaw w postaci a do potegi w gdzie a nalezy do N, w nalezy do W Przedmiot: Matematyka / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: AlodiaLily 8.9.2010 (17:25) Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej..

a) y= -2(x-3)^2 +62.Przedstaw trójmian kwadratowy f w postaci ogólnej i oblicz wyróżnik tego trójmianu.

Zakres podstawowy.. Mlodywilk98 @Mlodywilk98.. Przekształć wzór funkcji na postać kanoniczną i iloczynową.. Question from @Mlodywilk98 - Liceum/Technikum - Matematyka.. Po gimnazjum - strona 188 Klasa I liceum Przedmiot Matematyka Wybierz książkę MATeMAtyka 1. zastosuj wzór ( a −b) 2 = a 2 −2ab +b 2 zredukuj i otrzymasz postać ogólną trójmianu 26 paź 15:56 artek: y= (x−1) 2 −1 17 wrz 18:09 rrr: f (x)=−4 (x−2) 2 +6 1 kwi 13:23Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej b) y = - (x - 4 ) do kwadratu - 3 d) y = -3 (x + 2 ) do kwadratu - 4 f) y = - 1/3 ( x - 3 ) do kwadratu + 4 POMOCY :) More Questions From This User See All Debska123 February 2019 | 0 Replies Zapisz wzór funkcji kwadratowej y=ax do kwadratu + 6x - 8 .Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej: a) y= (x+4)2−3 y= x^2 +8x + 13 b) y= (x−3)2+1 y= x^2 - 6x + 10 4. .. Sprowadź do postaci kanonicznej i iloczynowej funkcję kwadratową f(x) = Przedmiot: Matematyka / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: lukaszunkile 11.6.2010 (17:02)przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej y=x2-8x+6, oblicz wyróżnik trójmianu kwadratowego y=x2-4x+4, przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej y= (x+4) (x+2), oblicz x 1 x 2 dla funkcji y=x2-4x+3, przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej y=2 (x+1) (x-1), wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli y=x2+4x+5, oblicz wyróżnik …Postać ogólna funkcji kwadratowej..

Funkcja kwadratowa zapisana w postaci ogólnej wygląda tak: gdzie są współczynnikami liczbowymi i .

Pytania .. 4 Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie Zadanie Zadanie a) y = (x− 21)2 + 4 = = x2 −x+ 41 +4 =1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej y=y=-4 (x+1/2)^2+1 2 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej y=x^2-8x+6 y=x^2+4x+8 3 Rozwiąz równanie x^2+8x+16=0 , x^2-x+1/4=0 , 2x^2+7x 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.2.2019 (12:39) - przydatność: 100% - głosów: 1 Odpowiedzi 7.2.2019 (14:10)Funkcja \[f(x)=(x-1)(x+3)\] jest kwadratowa, chociaż na pierwszy rzut oka nie widać w jej wzorze wyrażenia \(x^2\).. Wymnażając nawiasy możemy przekształcić wzór funkcji do postaci ogólnej: \[f(x)=(x-1)(x+3)=x^2+3x-x-3=x^2+2x-3\] Zatem nasza funkcja wyraża się wzorem: \[f(x)=x^2+2x-3\] czyli jest kwadratowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt