Past continuous krótkie odpowiedzi

Pobierz

wg Highfive.Czasu Past Simple używamy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości i o faktach, które nie są już aktualne.. byłe jakie daje n znaczy sie że maja byc 3 zdania twierdzące 3 pytajace i 3 przeczace .. Odpowiedź twierdzącą dajemy za pomocą Yes + osoba + had (w przypadku odpowiedzi twierdzącej nie możemy użyć formy skróconej had).. Pytanie ….. she drink coffee?. Kiedy ich używany )Czas na odpowiedź: 10 sekund.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2010-06-09 13:54:59uzupelnij pytania i odpowiedzi uzyj czasownikow z ramki w czesie present continuous i uzupelnij krotkie odpowiedzi NIECH KTOŚ MI WYJAŚCI CZAS: present simple i past simple present perfekt present coninuosus i past continuous i znaczenie czasowników regularnych i nie raegularnych daje: 17 punktów i naj …to be going to Rysunek z opisami.. Angielski, napisz 3 zdania twierdzące pytające i przeczące w czasie past continuous ?. Wyślij.. Znamy już zastosowanie tego czasu, jak również budowę zdań twierdzących i WASPast Continuous: krótkie odpowiedzi.. pozostałe zakładki: Past Continuous: budowa.. 1) Jak tworzymy zdania twierdzące w czasie Past Continuous?. talking in the lesson.Na pytania w czasie Past Perfect Continuous możemy udzielać krótkich odpowiedzi.. Nie robiłam niczego ważnego, kiedy zadzwoniłeś.. Wyślij.. Wyślij.. Regułę tę potwierdzają jednak wyjątki, o czym przekonacie się w .Link do rozdziału: Tworzymy je dodając do słowa Yes lub No osobę i czasownik posiłkowy..

Present Continuous - krótkie odpowiedzi.

a) Podmiot + was/were + czasownik z -ing + reszta zdania b) Podmiot + will + czasownik w I f. + reszta zdania c) Podmiot + czasownik w III f. z -ed + reszta zdania d) Podmiot + to be + czasownik z -ing + reszta zdania 2) Kiedy używamy Past Continuous?Czas Present Continuous.. Ćwiczenia Past Continuous.. Ćwiczenie składa się tylko z dwóch pytań, niemniej każde z nich to krótkie opowiadanie zawierające kilka zdań w czasach Past Simple bądź Past Continuous.Zadaniem ucznia jest wybranie odpowiedniej formy i czasu.Czasu Past Simple używamy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości i o faktach, które nie są już aktualne.. Krótkie odpowiedzi: Yes, I did./ No, I didn't.Porownanie czasów przeszłych past simple i past continuous ( jak tworzymy zdania twierdzące, orzeczenia pytania i krótkie odpowiedzień w obu tych czasach ?. Najczęściej wystarczy nam podstawowa forma danego czasownika.. Różnice w krótkich .Past Continuous pytania + krótkie odpowiedzi Elements & structure kl. 8 Ewelina Maciak O czym dzisiaj?. Czas teraźniejszy ciągły.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. Opis gramatyki: Past Continuous - pytania i przeczenia.. Natomiast czas Past Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które trwały jakiś czas w przeszłości..

użyj czasu present continuous.

Budowa Present Simple nie należy do trudnych, ponieważ tworzenie zdań w tym czasie nie wymaga znajomości czasowników nieregularnych.. Czasy gramatyczne- wstęp.. No, she not.ANGIELSKI SOS Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska 1 Spis Treści 1.. Dlatego też tłumacząc go na język rodzimy, używamy orzeczeń niedokonanych (np.: I was doing - robiłem, I was cooking - gotowałem, I was writing - pisałem) w przeciwieństwie do nieużywanych form dokonanych ("zrobiłem", "ugotowałem", "napisałem"), charakterystycznych dla czasu Past Simple .Past continuous.. FuturePast Continuous pytania; Past Continuous przeczenia; Past Continuous mowa zależna; Past Continuous strona bierna; Past Continuous krótkie odpowiedzi; Past Continuous ćwiczenia; Past Perfect .. Ta prezentacja jest drugą częścią poprzedniej prezentacji o Present Continuous.. Natomiast negatywną odpowiedź dajemy za pomocą No + osoba + hadn't.Past Continuous - - Test.. ), sytuacjach zmieniających się (np.. Natomiast czas Past Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które trwały jakiś czas w przeszłości.. Połącz w pary.. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć o: czynnościach wykonywanych w danym momencie (np. ), sytuacjach tymczasowych (np. On dużo pracuje w tych dniach.. Przeczenie: You didn't play tennis..

Krótkie odpowiedzi w Past Continuous.

Krótkie odpowiedzi Yes, she …./ No, she ….Czas Past Continuous jest odpowiednikiem polskiego czasu przeszłego dla czasowników NIEDOKONANYCH.. She / read / a magazine / at the moment.Angielski, napisz 3 zdania twierdzące pytające i przeczące w czasie past continuous ?. Klimat się ociepla.. Tematem lekcji jest tworzenie pytań, krótkich odpowiedzi oraz przeczeń w cza.Present Simple - to be - zdania twierdzące, przeczące i pytania.. Różnica między tymi czasami polega na tym, że w Past Simple mówimy o czynności dokonanej, a w Past Continuous podkreślamy, że jakaś .Choose the correct answer.. Różnica między tymi czasami polega na tym, że w Past Simple mówimy o czynności dokonanej, a w Past Continuous podkreślamy, że jakaś .Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których należy uzupełnić brakujące słowa w jednym z dwóch czasów.. Przy odpowiedzi przeczącej, musimy zaprzeczyć również czasownik posiłkowy słowem not.. A co najlepsze, w czasie past continuous występuje on tylko w dwóch formach: was & were.Krótkie odpowiedzi Yes, I …./ No, I ….. Przeczenie She didn't drink coffee.. ), zaplanowanej przyszłości (np. Jutro zaczynam kurs angielskiego.. Podobnie jak w czasie teraźniejszym present continuous , używamy tu jedynie wariantu z "to be"..

Past Continuous: zastosowanie.Krótkie odpowiedzi (short answers) w past continuous.

Past Perfect budowa; Past Perfect zastosowanie; Past Perfect charakterystyczne słówka; Past Perfect mowa zależna; Past Perfect strona bierna; Past .Lekcja języka angielskiego dla uczniów klasy V w ramach innowacji pedagogicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt