Wojna w jugosławii prezentacja

Pobierz

Tablica wskazuje m.in. drogę na Lublanę, stolicę Słowenii (fot.Jugosławię - 27 maja 1999 roku - Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii oskarżył Miloszevicia i pięciu innych wysokich rangą przedstawicieli władz serbskich o zbrodnie przeciwko ludzkości - l czerwca 1999 roku - Jugosławia poinformowała rząd niemiecki, że akceptuje plan pokojowy G-8Rozpad Jugosławii Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii (SFRJ) obejmowała sześć republik: Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę (Montenegro), Serbię i Słowenię.. Podczas II wojny światowej to królestwo znalazło się pod okupacją niemiecką poparte przez Włochy, Bułgarię i Węgry.. Dalej w kolejności odtwarzania Chorwacja: Kijevo, Dubrownik, Vukovar oraz atak n.Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii oskarżył Miloszevicia i pięciu innych wysokich rangą przedstawicieli władz serbskich o zbrodnie przeciwko ludzkości l czerwca 1999 roku - Jugosławia poinformowała rząd niemiecki, że akceptuje plan pokojowy G-8 apelując jednocześnie o wstrzymanie nalotówW 1921 roku po wyrażeniu zgody przez wszystkie te kraje zostały one połączone w jedno królestwo Jugosławii.. Rozpoczęcie II wojny światowej Wojna wybuchła 1 września 1939 po ataku III Rzeszy Niemieckiej w porozumieniu z ZSRR.. Jest to o tyle ważne, że wielu z nas było lub będzie na wakacjach w Chorwacji lub innych krajach regionu i warto coś wiedzieć na ten temat..

Jesli chcecie dowiedziec sie wiecej ...Jugosłowiańska wojna domowa, konflikt spowodowany gwałtownym upadkiem systemów komunistycznych i rozpadem Jugosławii w czerwcu 1991.

W 2001 r.Konflikt w Kosowie Jakub Młyński kl. IIIb SG .. Głównie dzięki ogólnonarodowemu ruchowi oporu partyzanckiego, dowodzonego przez Josipa Broza Tito, Jugosławia została wyzwolona w 1945 r., a następnie wprowadzono tam rządy komunistyczne.Podział dawnej Jugosławii Spis treści 1 Przyczyny rozpadu 1.1 Problemy gospodarcze Jugosławii 1.2 Nowa konstytucja z 1974 roku i ożywienie idei narodowych 1.2.1 Konflikt pomiędzy Serbią a Kosowem 1.3 Animozje po II wojnie światowej 1.4 Inne przyczyny 2 Początek rozpadu 2.1 Reakcja państw zachodnich wobec rozpadu Jugosławii 3 Słowenia i ChorwacjaWojna w Słowenii, Chorwacji i Bośni.. Pierwsze ujęcia nakręcone w Ljublanie.. Serbia potem połączyła się z Czarnogórą i ogłosiła powstanie Federalnej Republiki Jugosławii.Blog.. Josip Broz Tito Jestem przywódcą państwa, które ma dwa alfabety, trzy języki, cztery religie, pięć narodów, sześć republik i siedmiu sąsiadów.. Film ten moze stac sie koronnym dowodem przeciwko Milosevicovi i jedna z najwazniejszych dokumentacji wojen Balkanskich.. W efekcie 25 czerwca 1991 Chorwacja i Słowenia ogłosiły swoją niepodległość.Skupimy się na wojnie domowej w krajach byłej Jugosławii..

Konflikty etniczne i wojna w Jugosławii Rozpad Jugosławii Przyczyny konfliktówDec 29, 2020Jednym z pierwszych, na szczęście niezbyt krwawych aktów faktycznego rozpadu Jugosławii, była wojna między siłami federacyjnymi a Słowenią, która ogłosiła niepodległość 25 czerwca 1991 r. Na zdjęciu, wykonanym dzień później, widoczne są jugosłowiańskie czołgi.

XX wieku nazywana "wielką wojną") konflikt zbrojny trwający od 1914 do 1918 Przyczyny Przyczyny I wojny światowej Trójprzymierze państwa centralne Ententa trójporozumienie Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint .. Konflikt w Kosowie Jakub Młyński kl. IIIb SG3.. Dla zainteresowanych Flaga Jugosławii Źródło: Đorđe Andrejević-Kun, domena publiczna.. Temat: Konflikty zbrojne na świecie - Jugosławia .. Wojna w Chorwacji toczyła się do 1995 r., kiedy to ostatnie okupowaneMiędzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY) uznał gwałt, obok tortur i eksterminacji, za zbrodnię przeciwko ludzkości, gdy zostanie on popełniony podczas trwającego konfliktu zbrojnego i jest skierowany przeciwko ludności cywilnej.. Niedługo potem, 5 kwietnia 1992 roku rozpad Jugosławii stał się faktem, ponieważ niepodległość ogłosiła Bośnia i Hercegowina, co spowodowało wojnę w Bośni.. Prezentacja wszystkich przejawów łamania praw człowieka podczas rozbicia Jugosła -Arial Calibri Arial Black Wingdings Projekt domyślny I WOJNA ŚWIATOWA (w latach 20. i 30.. Po skończeniu się wojny nazwa danego królestwa zmieniła się na federację Jugosłowiańską.Slovenska osamosvojitvena vojna) - konflikt zbrojny pomiędzy Słowenią a Jugosławią trwający od 27 czerwca do 7 lipca 1991, spowodowany ogłoszeniem słoweńskiej deklaracji niepodległości..

Title: PowerPoint Presentation Last modified by: Lena Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: Pokaz na ekranie Other titles:Arial Projekt domyślny II wojna światowa przyczyny wybuchu wojny Slajd 3 STRONY KONFLIKTU Slajd 5 wybuch II wojny światowej wojna błyskawiczna - Blitzkrieg Slajd 8 Ameryka przystępuje do wojny Slajd 10 nieograniczona wojna podwodna U-boot typ 9 wojna w powietrzu samoloty II wojny światowej Losy Polski w II wojnie światowej Polacy pod ...b. II wojna czeczeńska - - pretekstem do wkroczenia wojsk rosyjskich do Czeczeni były ataki terrorystyczne przypisywane Czeczeńcom - w wyniku walk został zniszczony Grozny, a ludność cywilna poniosła ogromne straty - autonomiczna republika Czeczeni wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej 5.

Konflikt trwał 10 dni i przeszedł do historii jako jedna z najkrótszych i jednocześnie najmniej krwawych wojen w dziejach kontynentu.bezwzględnie17 września1939 roku, gdy wojska ZSRR wkroczyłyna wschodnie tereny Polski!. Od 1953 roku prezydentem SFRJ był przywódca Komunistycznej Partii Jugosławii Josip Broz Tito.Podczas drugiej wojny światowej Jugosławia została podzielona między Niemcy, Włochy, Węgry i ułgarię.. Wojna w Jugosławii a.Jugosławii, w latach "W czasie wojny milczą prawa" .. jak ta w państwach byłej Jugosławii.. W przypadku Słowenii konflikt trwał około 10 dni.. Wojna W Kosowie 1.. Pierwszy etap wojny, nazywany wojną obronną Polski lub tradycyjnie w piśmiennictwie kampanią wrześniową, rozpoczął ją o godzinie 4:40 nalot na Wieluń, przeprowadzony przez eskadrę 4 Floty Powietrznej .Zdjęcia w olbrzymiej większości zaczerpnięto ze strony ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt