Uzupełnij luki w dialogach 1-3 tak aby były one spójne i logiczne i lost my wallet

Pobierz

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy, tak aby zdania były logiczne i poprawne gramatycznie.. (0-4) Przeczytaj teksty.. (0-3) Uzupełnij dialog.. Zapisz uzupełnione wypowiedzi w zeszycie.. Zapisz uzupełnione wypowiedzi w zeszycie.. I'd like to buy a yellow scarf, please.Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. Zapisz uzupełnione wypowiedzi w zeszycie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Y:Have you ?Proponowane odpowiedzi zapisz w dialogach na kolorowo: 1.You're kidding.. Walki koncentrowały się na grzbiecie Elsenborn, wzgórzu o kształcie bumerangu, położonym na wschód od miasta Waimes w Belgii.Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021 Strona 4 z 10 ZADANIE 2 Przeczytaj poniższy tekst.Uzupełnij każdą lukę (1-9) jednym wyrazem tak, aby tekst był poprawny, spójny i logiczny.. 103 Przerysuj tabelkę do zeszytu i ją uzupełnij wyrażeniami z ramki.. Luki n - Pytania i odpowiedzi - Język francuski .. Jason told me he had lost his wallet yesterday.. Uzupełnij dialogi 6.1.-6.2.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..

3 Uzupełnij luki w dialogach (1-3) tak, aby były one spójne i logiczne.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.7 Uzupełnij dialogi.. X: They're plain black sunglasses.NA DZIŚ (13.02.2019)Uzupełnij luki(1-3) w poniższym dialogu tak aby był spójny i logiczny.. X: It's a small, brown, leather wallet.Uzupełnij luki od 1-4 tak aby dialogi były spójne i logiczne.. Nie zmieniaj ich kolejności.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.a) I'm afraid I can't agree with you.. (0-3) Uzupełnij dialogi.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach.. Uwaga!. Ktoś chętny ?. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Niebo jest zachmurzone.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.3 Uzupełnij luki 1-4 tak, aby dialogi były spójne i logiczne.. Wykorzystując podane wyrazy uzupełnij zdania z luką, tak aby znaczyły to samo co zdania wyjściowe.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie tak, aby zdania były .. 1. does it look Odpowiedź na zadanie z Brainy 7.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

103 Uzupełnij luki w dialogach 1-2 tak, aby były one spójne i logiczne.Uzupełnij dialogi.

Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.. 6.should make an appointment .. Przetłumacz podane w nawiasach fragment na język angielski tak, aby otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania.. Zakreśl literę A, B albo C.. Luki należy .Zadanie 7. .. Uzupełnij zdania w czasie Past Simple lub Past Continuous, wykorzystując w odpowiedniej formie .. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Liczba zadań: 4.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Luki .Uzupełnij luki (1-4) w tekście odpowiednimi zdaniami (A-E), tak aby był on spójny i logiczny.. Question from @Olasadowska160pebiad - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij luki w dialogach 1-3 tak, aby były one spójne i logiczne.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę brakującą wypowiedź, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Przeczytaj tekst.. Obawiasz się, że zacznie padać.. Książka uczniazawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.3. w notatce, tak aby jak najbardziej ..

X: Hello, ... 3 Uzupełnij luki w dialogach 1-3 tak, aby były one spójne i logiczne.

Uzupełnij zdania, stosując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. Bitwa o grzbiet Elsenborn - najdalej wysunięte na północ starcie niemieckiej ofensywy w Ardenach przeprowadzonej pod koniec II wojny światowej.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uwaga!. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Reakcja na sytuacje, uzupełnienie dialogów.. Uzupełnij dialog.. Wyraź swoje przypuszczenie.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Y: Great.Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem przekształcając słowo podane w nawiasie, tak aby powstało spójne i logiczne zdanie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij poniższe zdania 2014-03-20 20:20:31 Angielski - Uzupełnij tekst .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Przepisz zdania i uzupełnij luki .zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.3. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Zapisz uzupełnione wypowiedzi w zeszycie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt