Genially charakterystyka porównawcza

Pobierz

W książce H. Sienkiewicza pt; "Krzyżacy" jedna z bohaterek jest Danusia oraz Jagienka.. KOMPOZYCJA ŁATWA.Charakterystyką porównawczą nazywamy pracę, w której porównuje się co najmniej dwóch bohaterów indywidualnych lub zbiorowych.. Pierwszy to prezentacja postaci, drugi to opis zewnętrzny i chechy charakteru ukazane w działaniu, a trzeci to podsumowanie i ocena postaci z uzasadnieniem.. Ubiera się w kontusz przepasany pasem.. Przyjaźń to jedno z najwspanialszych darów, jakie człowiek może otrzymać od losu!. Porównanie co najmniej trzech cech charakteru opisywanych .. wg Agnieszka147.. Technikum.Karta pracy.. Ich matka była ubogą wdową.. Danusia Jurandówna była córką Juranda i dwórka Księżnej Anny Danuty a Jagienka ze Zgorzelic była córka Zycha i Małgorzaty ze Zgorzelic.. Raptusiewicz nie jest wzorem cnót, ale sprawia wrażenie sympatycznego.Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny - bohaterek tragedii pt. "Balladyna" Alina i Balladyna były córkami ubogiej wdowy.. Tworzymy ją, zestawiając cechy obu postaci wg planu zwyczajnej charakterystyki: Wstęp - przedstawienie obu bohaterów.Charakterystyka porównawcza to zestawienie kilku (może być dwóch) postaci po to, by wydobyć ich podobieństwa i różnice.. Balladyna miała ciemny, długi warkocz oraz czarne, jak węgielki oczy.. Jej celem jest znalezienie podobieństw i różnic..

Charakterystyka porównawcza.

Marcin Borowicz i Andrzej Radek to główni bohaterowie powieści Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace".. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. Cały czas toczy się między nimi spór o mur graniczny, który dzieli ich zamki.. Balladyna była starsza, lecz obie siostry wyróżniały się nietypową urodą.. Obydwaj używają charakterystycznych powiedzeń.. Obaj są mężczyznami w podeszłym wieku, są przedstawicielami jednej epoki i należą do tej samej klasy społecznej - szlachty.. Moi uczniowie samodzielnie zmierzyli się z .Charakterystyka porównawcza - podstawowe informacje Oparta na porównaniu oraz analizie zarówno dobrych, jak i złych cech charakteru, a także zachowań - taka powinna być dobrze napisana charakterystyka porównawcza.. Alina miała jasną, różaną cerę, fiołkowe oczy.Szczycili się oni wspaniałą kulturą antyczną: rzeźbami, architekturą, literaturą, filozofią.. Tym, co charakteryzowało ten świat, było bogactwo i przepych.. Balladyna była ładną dziewczyną.Liczba wyników dla zapytania 'charakterystyka porównawcza': 98. charakterystyka Test.. Porusza się powoli i cicho.. Tak jak w normalnej charakterystykę musimy umieścić w niej:-przedstawienie postaci -wygląd zewnętrzny -cechy charakteru-stosunek do otoczenia-subiektywną, indywidualną ocenę postaci.Schemat I:1.Charakterystyka porównawcza jest możliwa, gdy charakteryzuje się więcej niż jedną postać, porównując je ze sobą..

charakterystyka Krzyżówka.

Ludzie mówią, że różnimy się między .CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA CZEŚNIKA I REJENTA Głównymi bohaterami lektury Aleksandra Fredry pt.: Zemsta są Cześnik Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek.. Zaloguj się lub Dołącz do Klubu.Charakterystyka i analiza porównawcza prezydentury Borysa Jelcyna oraz Władimira PutinaPod koniec szkoły podstawowej macie bowiem podczas egzaminów wykazać się, m.in. : umiejętnością argumentowania i wnioskowania, wiedzą literacką i językową, rozumieniem sensu dzieł .Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny Alina i alladyna są siostrami, mieszkają wraz z matką, wdową w ubogiej chacie na skraju lasu.. Sofokles urodził się w Kolonos pod Atenami, jako syn płatnerza Sofilosa.. Autor komedii ukazał ich na zasadzie kontrastu.Marcin Borowicz i Andrzej Radek - charakterystyka porównawcza.. Dziewczyny były siostrami.. Balladyna jest starsza od Aliny i różni się od niej nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale też cechami charakteru.. Dwór uznawał tylko zabawę i uciechy z życia.Pomimo wielu różnic w charakteryzowanych postaciach można dojrzeć kilka podobieństw.. Zgadzają się z tym najwięksi filozofowie i poeci.. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Bohater jest szczupłym, niskim człowiekiem..

7.Charakterystyka porównawcza Danusi i Jagienki.

Już na podstawie wyglądu można zauważyć ich odrębność.. Można to zrobić na 2 sposoby, w 3 lub 4 akapitach.. Ja również posiadam wierną przyjaciółkę, która nie opuszcza mnie nawet w najgorszych tarapatach.. Obie są córkami ubogiej wdowy, z którą mieszkają w biednej, leśnej chatce.. grudnia 30, 2019 Wprowadzona w 6 klasie charakterystyka postaci okazała się bułką z masłem dla większości moich uczniów.. Wielodniowe uczty na dworze Cezara, dziesiątki litrów wypitych trunków, wykorzystywane kobiety.. Zasady, którymi należy się kierować podczas pisania, nie są skomplikowane.Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to głównie bohaterowie "Zemsty" Aleksandra Fredry.. Balladyna i Alina to dwie fikcyjne postacie z dramatu Juliusza Słowackiego.. postaci 0 - 1p.. Milczek powołuję się "na wolę Nieba", a Cześnik powtarza "mocium panie".. Nazwisko Rejenta odzwierciedla jego temperament.Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny.. Głównymi bohaterami "Zemsty" Aleksandra Fredry są Cześnik Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek.. Posiada bogate słownictwo, a jego ulubione powiedzonko to: "Niech się dziej wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba"..

Charakterystyki mogą się ...Ja i moja koleżanka - charakterystyka porównawcza.

Wygląda na zdrowego i taki też jest.. Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej.. Możesz porównać: postacie rzeczywiste (np. koleżanki z klasy, babcię i dziadka),Kryteria do oceny koleżeńskiej lub samooceny charakterystyki porównawczej.. Alinę wyróżniał.Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. Balladyna była starsza od Aliny i znacznie się od niej różniła, zarówno wyglądem, jak i charakterem.. Charakterystyka Podziel na kategorie.. Przywołanie co najmniej trzech przykładów z tekstu .. Poprawne nazwanie, opisanie cech charakteru (usposobienia, umysłowości) 0 - 1p.. Jej skóra miała alabastrowy odcień.. Dziewczyny różnią się pod każdym względem.. Szlachcice różnią się głównie charakterem, zachowaniem i stanowiskiem.Przydatność 75% Charakterystyka Sofoklesa.. Razem z nią siostry mieszkały w leśnej chatce.. Chłopców różni nie tylko pochodzenie, lecz także droga, jaką musieli przebyć, aby dojrzeć do świadomości narodowej, patriotyzmu i walki z uciskiem politycznym.Nie sposób też nie zauważyć, że interpretacja porównawcza pozwala płynnie przechodzić pomiędzy różnymi sferami sztuki - zestawiać ze sobą dzieła literackie i ich ekranizacje, jak i dzieła posługujące się tym samym kodem kultury (np. dwie powieści), traktujące o jednym problemie, korespondujące ze sobą licznymi analogiami i odniesieniami kulturowymi.Balladyna i Alina są głównymi bohaterkami dramatu Juliusza Słowackiego.. Sofokles - urodził się w 469 roku p.n.e., był greckim poetą, tragikiem, był drugi w porządku chronologicznym z wielkiej trójki tragików greckich (Ajschylos, Eurypides).. Możesz też powiedziec, którą bardziej lubisz.. Zupełnie inaczej było z charakterystyką porównawczą bohaterek dramatu Słowackiego.. uzasadniających cechy charakteru bohaterów 0 - 1p.. Maciej Raptusiewicz to stary kawaler, opiekun swojej bratanicy Klary i jej.Jak napisać charakterystykę .. Charakterystyka porównawcza to taka, w której opisujemy dwie lub kilka osób.. Ko­bie­ty, mimo wię­zi łą­czą­cej je od naj­młod­szych lat, po­sia­da­ją zu­peł­nie inne ce­chy cha­rak­te­ru, któ­re uwi­docz­ni­ły się w .W charakterystyce porównawczej opisujesz dwie osoby.. Obie córki wdowy są bardzo piękne, choć .Charakterystyka porównawcza Rejenta Milczka i Cześnika Raptusiewicza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt