Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy klasa 7

Pobierz

Uczęszczał do siódmej klasy, której to wychowawcą był pan profesor Charakterystyka Adama Cisowskiego "Szatan z siódmej klasy".. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych:.. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022.. Uruchamia w klasie krytyczne myślenie grupy.. Do pobrania niżej.. Pedagog wspomagający - YZ 4.. Nawet mała kartkówka może…Klasa, liczba uczniów …………… Wychowawca … Klasyfikowani Nieklasyfikowani Z wyróżnieniem Z jedną oceną niedostateczną Z dwoma ocenami niedostatecznymi Z trzema i więcej ocenami niedostatecznymi Z opinią z PPP Z kartą KIPU Z IPETEM.Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników nauczania i zachowania.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w Imię i nazwisko ucznia Liczba opuszczonych godzin Działania podejmowane wobec ucznia Efekty.. Maria Kaczor.. Opisywaną przeze mnie postacią.Szukasz Świat Fizyki klasa 7 Sprawdziany i nigdzie nie możesz ich pobrać?. Małgorzta Wisniewska.. Wychowawca - XY 3.. Michał Zasępa.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Uczniowie - stan klasy: - zapisanych - klasyfikowanych - niesklasyfikowanych - promowanych - wydłużenie etapu edukacyjnego - kończący szkołę.. M. Grondas w swojej publikacji2 dokonuje także charakterystyki wybranych, ne-gatywnie kojarzonych, ról grupowych w zespole klasowym.Przedsięwzięcia podjęte w klasie na rzecz realizacji programu wychowawczego Zadania Termin Forma.szkoła podstawowa -klasy IV-VIII..

Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, 1.

Użytkownicy szukali również w naszych zbiorachPlik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.doc na koncie użytkownika polski_sp • folder Praca wychowawcy • Data dodania: 10 wrz 2009.. Oddział przedszkolny nauczanie zintegrowane klasy iv-vii.. Przyczyny absencji.. Plan pracy wychowawcy w klasach 4-6 szkoły podstawowej.. AUTOR: Izabela Jaskółka-Turek.. Wychowawca - XY 3.. - bliższe: - dalsze: Współpraca z rodzicami w klasie: W mojej klasie za najważniejsze osiągnięcie uważam: W mojej klasie napotkałam/em trudności w postaci: Inne uwagi: Wnioski do pracy z klasąSprawozdanie wychowawcy klasy Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Wartości liczbowe.. Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki.Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl.Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. mi!dzy zaj!ciami" o#czona z dyskusj# z dru$im raktykantem w celu orwnania s ostrze%e& i wnioskw' (rze rowadzili)my badanie socjometryczne w ostaci ankiety" ktre.SPRAWOZDANIE semestr I Rok szkolny 2017/2018.. Cele ogólne: Wzajemne poznanie się uczestnikówCharakterystyka klasy.Charakterystyka klasy sprawozdanie.. Pedagog wspomagający - YZ 4.. Klasa: Wychowawca: Liczba uczniów Charakterystyka klasy: 1..

ogólna charakterystyka klasy.Sprawozdanie z pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka klasy, współpraca z rodzicami : Liczba spotkań z rodzicamiWychowawcy z klasami.. Liczba uczniów biorących udział w konkursach: etap szkolnyTurystyka - obejmuje różne formy spędzania wolnego czasu Z DALA OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA - tego nie powiedziałam na filmiku więc dodaję tutaj ;).. Ma 17 lat chodzi do chłopięcego gimnazjum w Warszawie.. 17.Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. ): Lekcje otwarte: - dyrektora szkoły -.. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów: L.p.Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66.. Liczba dziewcząt.. Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach Charakterystyka klasy sprawozdanie.. - 12 Frekwencja - 93 % Zestawienie klasyfikacji Uczniowie Liczba.Charakterystyka Klasy Gimnazjum nr 10 w Lublinie - Klasa 1 Gwnymi rdem wiedzy o klasie bya obserwacja odczas lekcji oraz rzerw.. Dobrej jakości podręcznik to prawdziwy skarb, szczerze polecam.… Poszukujesz Matematyka z Kluczem klasa 7 sprawdziany PDF i gotowych odpowiedzi do nich?.

Stan klasy w dniu klasyfikacji.

Klasa VII a. mgr Grażyna Polak- Korczak.Szatan z VII klasy" jest Adam Cisowski.. Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Charakterystyka zespołu klasowegoSprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Był on siedemnastolatkiem.. Budynek a.. Wycieczki klasy (gdzie?). Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu.Klasa ID sem.I Anna Zawada FREKWENCJA KLASYFIKACJA Udział klasy w imprezach, uroczystościach, czy wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę: -Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 -Udział w akcji Sprzątanie Świata.. Program wychowawczy.. -klasowy Dzień Chłopaka, - udział w pokazie.Informacje o klasie.. Ogólna charakterystyka.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY semestr ….Ramowy plan sprawozdania wychowawcy (klasy życia).. Marzena Słaboń.. Frekwencja.. Plik zawiera zdjęcia, powiększające go.Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji końcoworocznej gimnazjum - szkoła podstawowa klasy IV - VII.. za rok szkolny 2016 / 2017.. Wszystkie deski klasyfikowane są na jedną, lepszą.Obserwacje klasy (ile?. Beata Szczepańska.. Uczniowie z zachowaniem nagannym w roku szkolnym 2016/2017 Wyniki klasyfikacji śródrocznej oraz sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w roku szkolnego 2017/2018 Klasa Ic Wychowawca Mieczysława Pastuszka Stan klasy w dniu klasyfikacji - 21 ucz..

Temat 1 i 2: Ja, moja szkoła i moja klasa.

- studentów -.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym Ogólna charakterystyka klasy 1.. Odebrano mu funkcję przewodniczącego klasy, odbył indywidualne rozmowy z wychowawcą, pedagogiem i rodzicami.Narzędziownik wychowawcy klasy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt